Aktualne postępowania

Postępowania poniżej 30 000 EUR - Biuro CePT
Data ogłoszenia Termin składania ofert Tytuł postępowania
07.11.2018 - 09:12
21.11.2018 - 09:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - w ramach rozeznania rynku (dla wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 5 000,00 złotych do 50 000,00 złotych)

Znak sprawy: NR 3/CEPT/2018
Wykonanie usługi modernizacji strony internetowej www.cept.wum.edu.pl do pełnienia funkcji informacyjnej i promocyjnej, podjęcie działań promocyjno – informacyjnych w środkach masowego przekazu poprzez opublikowanie informacji prasowej (artykułu) np. w prasie, Internecie – media społecznościowe, telewizji, oferujące nieodpłatną powierzchnię informacyjną, wykonanie: tablic, tabliczek, plakatów informacyjnych w ramach ww. projektu.

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Zaproszenia oraz z uwagi na obowiązek zamieszczenia treści pytań i udzielonych odpowiedzi na stronie internetowej www.biurocept.wum.edu.pl, informuję że postępowanie „Zaproszenie do składania ofert cenowych – w ramach rozeznania rynku (dla zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 5 000,00 złotych do 50 000,00 złotych) dot. wykonania usługi modernizacji strony internetowej www.cept.wum.edu.pl do pełnienia funkcji informacyjnej i promocyjnej, podjęcie działań promocyjno-informacyjnych w środkach masowego przekazu, wykonanie: tablic, tabliczek, plakatów informacyjnych w ramach projektu pn.: „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II, nr RPMA.01.01.00-14-8476/17 zostaje wydłużone do 19 listopada 2018 r. do godziny 9.00.

W związku z pytaniami dotyczącymi treści Zaproszenia do składania ofert i zmianami dotyczącymi treści ww. Zaproszenia oraz z uwagi na obowiązek zamieszczenia treści pytań i udzielonych odpowiedzi na stronie internetowej www.biurocept.wum.edu.pl, informuję że postępowanie „Zaproszenie do składania ofert cenowych – w ramach rozeznania rynku (dla zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 5 000,00 złotych do 50 000,00 złotych) dot. wykonania usługi modernizacji strony internetowej www.cept.wum.edu.pl do pełnienia funkcji informacyjnej i promocyjnej, podjęcie działań promocyjno – informacyjnych w środkach masowego przekazu poprzez opublikowanie informacji prasowej (artykułu) np. w prasie, Internecie – media społecznościowe, telewizji, oferujące nieodpłatną powierzchnię informacyjną, wykonanie: tablic, tabliczek, plakatów informacyjnych w ramach projektu pn.: „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II, nr RPMA.01.01.00-14-8476/17 zostaje wydłużone do 21 listopada 2018 r. do godziny 9.00.

Anna Orzechowska
20.10.2017 - 13:57
27.10.2017 (Całodzienne)
Koordynacja przygotowań i realizacja konferencji

Koordynacja przygotowań i realizacja konferencji pn. „CEPT – PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ MEDYCYNY II”

adminwum